wyniki kwalifikacji na wyjazdy na studia w roku akademickim 2016/2017

Ponizej wyniki rekrutacji na wyjazdy na studia w roku akademickim 2017/2018 z podziałem na wybrane języki.

Lista główna - osoby, które uzyskały minimum 5 punktów z języka obcego, co najmniej 4 punkty za średnią oraz dodatkowe punkty za aktywność.

Lista rezerwowa - osoby, które uzyskały minimum 5 punktów z języka obcego oraz mniej niż 4 punkty za średnią, a także dodatkowe punkty za aktywność.