wyniki kwalifikacji na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2016/2017

Ponizej wyniki rekrutacji na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2016/2017 z podziałem na grupy studentów 1 i 2 stopnia oraz przyszłych absolwentów.

Lista główna - osoby, które uzyskały minimum 5 punktów z języka obcego, co najmniej 4 punkty za średnią oraz dodatkowe punkty za aktywność.

Lista rezerwowa - osoby, które uzyskały minimum 5 punktów z języka obcego oraz mniej niż 4 punkty za średnią, a także dodatkowe punkty za aktywność.