STREFA NAUCZYCIELA

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim UP w Poznaniu prowadzącym zajęcia dydaktyczne wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich, czyli takich z którymi została podpisana umowa międzyuczelniana przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Podczas pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Zapraszamy do aplikowania na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019. Termin składania zaakceptowanych przez uczelnie partnerskie Staff mobility Agreement (skan) to 15 padziernika 2018.