REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 - STUDENCI 1 I 2 STOPNIA - zakończona!

Studentów zainteresowanych wyjazdami na studia w kolejnym roku akademickim (zarówno na semestr zimowy, jak i na letni roku 2019/2020) informujemy, że rejestracja jest aktywna od 10 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (lecz NIE zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat zwalnia tylko z PISEMNEGO egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego. O zwolnieniu z egzaminu pisemnego zainteresowane osoby zostaną powiadomione mailowo.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki, gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

Osoby, które chcą jechać do Hiszpanii lub Włoch muszą również zdawać egzamin z języka hiszpańskiego lub włoskiego – minimum  na poziomie podstawowym.

FORMULARZ REJESTRACYJNY    - kliknij i wypełnij