REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 - PISEMNE EGZAMINY JĘZYKOWE

Studentów, którzy zarejestrowali się na wyjazdy na studia w roku akademickim 2017/2018 informujemy, że PISEMNE egzaminy odbędą się:

7 LUTEGO 2017 (wtorek) GODZ. 13.00,  SALA C KOLEGIUM MAXIMUM  - język angielski

8 LUTEGO 2017 (środa)  GODZ. 12.00,  SALA 264 KOLEGIUM MAXIMUM -  język niemiecki

Osoby, które załączyły skan certyfikatu językowego, po pozytywnej weryfikacji dokumentu zostaną mailowo powiadomione o zwolnieniu z części pisemnej egzaminu. Certyfikat nie zwalnia z egzaminu ustnego.