REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Studentów zainteresowanych wyjazdami na studia w kolejnym roku akademickim (zarówno na semestr zimowy jak i na letni roku 2017/2018) informujemy, że rejestracja on-line jest jest aktywna od 1 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat zwalnia tylko z PISEMNEGO egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki, gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

Osoby, które chcą jechać do Hiszpanii lub Włoch muszą również zdawać egzamin z języka hiszpańskiego lub włoskiego np. na poziomie podstawowym.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Egzamin pisemny z angielskiego odbędzie się 7 lutego (wtorek) o godz. 13.00 w sali C Kolegium Maximum (tylko jeden termin).