REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI 2018/19 - DOKTORANCI

WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2018/19
WYJAZD W TERMINIE GRUDZIEŃ 2018 – WRZESIEŃ 2019

OFERTA DLA DOKTORANTÓW

Doktorantów zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w tym roku akademickim 2018/19  informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 25 października do 19 listopada 2018.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (ale nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki, gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).