REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI 2018/19- ABSOLWENCI (studenci kończący studia w czerwcu 2019)

WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2018/19
WYJAZD W TERMINIE CZERWIEC 2019 – WRZESIEŃ 2019

 

 

OFERTA DLA PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW – STUDENTÓW  KOŃCZĄCYCH STUDIA W CZERWCU 2019

Absolwentów zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w tym roku akademickim 2018/2019  informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 1 do 28 lutego 2019.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (ale nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY -  kliknij i wypełnij!