REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI 2016/17 - DOKTORANCI

NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016/17
WYJAZD W TERMINIE LISTOPAD 2016 – WRZESIEŃ 2017)

OFERTA DLA DOKTORANTÓW

Doktorantów zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w tym roku akademickim 2016/17 informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 21 października do 18 listopada 2016.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (ale nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki).

FORMULARZ REJESTRACYJNY