REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI 2016/17 - ABSOLWENCI (studenci kończący studia w czerwcu 2017)

OFERTA DLA STUDENTÓW KOŃCZĄCYCH STUDIA W CZERWCU 2017 (ABSOLWENTÓW)

WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016/17
WYJAZD W TERMINIE od LIPCA 2017

Absolwentów zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w tym roku akademickim 2016/17 informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 1 lutego do 28 lutego 2017.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (ale nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki).

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Ustne egzaminy jezykowe odbędą się:

CZWARTEK 2.03 godz. 9-10 przerwa i ponownie o godz.  11-12, Kolegium Rungego

PIĄTEK 3.03 godz. 9-14, Kolegium Maximum, Sala Senatu (nr 320).