Planowana mobilność

Planowana mobilność nauczycieli w realizowanych projektach

Wydział

Uczelnia partnerska

Liczba wyjazdów

Kwota na 1 os

WL

Azerbaijan State Agricultural University

4

1120+ 360 =
1480 EUR

WL

GeorgianTechnical University

5

1120+ 360 =
1480 EUR

WL

University of Sarajevo

2

1120+ 275=
1395 EUR

WL

Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky

3

1120 + 820 =
1940 EUR

WL

University of Belgrade

3

1120+ 275=
1395 EUR

WNoŻiŻ

Odessa National Academy of Food Technologies

1

1120+ 275=
1395 EUR

WTD

Ukrainian National Forestry University

1

1120+ 275=
1395 EUR

WES

Poltava State Agrarian Academy

1

1120+ 275=
1395 EUR