Kwalifikacja na wyjazdy na studia w roku 2018/ 19 - egzamiy ustne z języka angielskiego

Informujemy, że egzaminy ustne z języka angielskiego, kwalifikujące na wyjazd na studia w roku akademickim 2018/19 odbędą się w dniach:

Pierwsza grupa - w czwartek 22 lutego w godz. 14.30-16 w sali 259 Kolegium Maximum

Druga grupa - w piątek 23 lutego w godz. 11.30 – 14 w sali 157 Kolegium Maximum

Trzecia grupa - w poniedziałek 26 lutego w godz. 12-14 sala 163 Kolegium Maximum

Czwarta grupa - we wtorek 27 lutego w godz. 8 – 9.30 i PO PRZERWIE od  godz. 11.30-13  w sali 163 Kolegium Maximum

Kolejność na listach wg alfabetu.