Kto może wziąć udział w Programie Erasmus+?

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa+, należy:
- być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE) i prowadzi wymianę studentów,
- być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
- mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich);
- w przypadku wyjazdu na praktyki udział mogą wziąć także absolwenci, warunkiem niezbędnym jest zarejestrowanie się jeszcze w czasie trwania studiów.