Kraje partnerskie

Finansowanie

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

 

Nauczyciele wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi wyliczonego wg kalkulatora odległości.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH  W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  powołuje się Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+.

 

Rekrutacja

REKRUTACJA NA WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  powołuje się Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+.

 

Rekrutacja - STUDIA kraje partnerskie

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
W ROKU AKADEMICKIM 2017/ 2018.

Planowana mobilność

Planowana mobilność pracowników w realizowanych projektach:

Wydział

Uczelnia partnerska

Liczba wyjazdów

Kwota na 1 os

WL

Azerbaijan State Agricultural University

Planowana mobilność

Planowana mobilność nauczycieli w realizowanych projektach

Wydział

Uczelnia partnerska

Liczba wyjazdów

Kwota na 1 os

WL

Azerbaijan State Agricultural University

Nauczyciele/ kraje partnerskie

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI W LATACH AKADEMICKICH 2016/17 I 2017/18

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią, z którą UPP realizuje projekt KA107 (mobilności z krajami partnerskimi):

Strony

Subskrybuj RSS - Kraje partnerskie