Kraje partnerskie

Finansowanie

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 i 2017/ 2018.

 

Nauczyciele wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi wyliczonego wg kalkulatora odległości.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 I  2017/ 2018.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  powołuje się Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+.

Rekrutacja - STUDIA kraje partnerskie

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
W ROKU AKADEMICKIM 2017/ 2018.

Nauczyciele/ kraje partnerskie

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI W LATACH AKADEMICKICH 2016/17 I 2017/18

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią, z którą UPP realizuje projekt KA107 (mobilności z krajami partnerskimi):

Studenci / kraje partnerskie

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓWW RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
W ROKU AKADEMICKIM 2017/ 2018.

Warunki wyjazdu.

Subskrybuj RSS - Kraje partnerskie