Komunikat

Submissions for this form are closed.

Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą zajmuje się funkcjonowaniem Programu od strony administracyjnej przyjmuje i wydaje dokumenty, wypłaca granty, kontaktuje się z uczelniami partnerskimi

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 (pokój 309), 60-637 Poznań