Strefa pracownika

Pracownicy niepełnosprawni

Pracownicy niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Dział Współpracy z Zagranicą.

Finansowanie wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych

Finansowanie wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w roku akademickim 2015/2016

Wysokość przyznanych środków UP w Poznaniu na wyjazdy na wyjazdy szkoleniowe dla pracowników (STT) w roku akademickim 2015/2016 wynosi 800 EUR (na realizację 1 wyjazdu).

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Wsparcie finansowe nie  pokrywa pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Program Erasmus+

 

O Programie Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Subskrybuj RSS - Strefa pracownika