Strefa nauczyciela

Nauczyciele niepełnosprawni

Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Dział Współpracy z Zagranicą.

Dokumenty / wyjazdy nauczycieli

Podstawowym dokumentem jest indywidualny program nauczania czyli Agreement for Staff Mobility for Teaching. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Uczelnie partnerskie / NAUCZYCIELE

Wyjazd nauczyciela w celach dydaktycznych  odbywa się do jednej  uczelni partnerskich posiadającej Kartę ECHE, których aktualna lista publikowana jest poniżej. Lista uczelni  zmienia się, gdyż staramy się zwiększać możliwości wyboru miejsc wyjazdów. Załączony plik z tabelą uczelni partnerskich w tytule ma datę ostatniej aktualizacji.

Ważne: lista uczelni partnerskich dla nauczycieli nie musi pokrywać się z lista uczelni partnerskich dla studentów.

Program Erasmus+

 

O Programie Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Subskrybuj RSS - Strefa nauczyciela