Kapitał mobilności

W programie Erasmus+ pojawiło się nowe pojęcie „kapitał mobilności”. Co to oznacza?

Program Erasmus+ dopuszcza wielokrotne wyjazdy na studia i praktyki. Kapitał mobilności określa, ile czasu dany stypendysta spędził na wyjeździe/wyjazdach i na jaki okres czasu może jeszcze wyjechać/nie może już wyjechać, ponieważ wyczerpał swój kapitał mobilności.
 

Jak wyliczyć swój kapitał mobilności?

1) Studenci, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+, a wcześniej nie wyjeżdżały w ramach LLP-Erasmus:

  • kapitał mobilności = 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
  • maksymalnie można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów).

2) Studenci, którzy byli stypendystami programu LLP-Erasmus:

wyjazdy w ramach
LLP-Erasmus (przykładowy czas spędzony za granicą)

 

pozostały kapitał mobilności
w Erasmus +
studia I stopnia

pozostały kapitał mobilności
w Erasmus +
studia II stopnia

pozostały kapitał mobilności
w Erasmus +
studia III stopnia

na studiach I stopnia mobilność razem 5 miesięcy

7 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

na studiach II stopnia mobilność razem 5 miesięcy

 

7 miesięcy

12 miesięcy

na studiach III stopnia mobilność razem 5 miesięcy

   

7 miesięcy

na studiach jednolitych magisterskich mobilność razem 5 miesięcy

łącznie 19 miesięcy

12 miesięcy