Gdzie ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa+?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus+ można się ubiegać w swojej macierzystej uczelni. Jeśli spełniacie w/w wymogi, powinniście się w odpowiednim terminie zarejestrować się za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej. Uwaga: formularz rejestracyjny dostępny jest tylko w czasie trwania naboru.

Należy zwracać baczną uwagę na jaki rodzaj mobilności (studia czy praktyki) się aplikuje i do kogo skierowana jest oferta (studenci czy doktoranci czy absolwenci).

Koordynator Uczelniany, Koordynatorzy Wydziałowi, a także osoby zatrudnione w Dziale Współpracy z Zagranicą udzielą Wam informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium, rekrutacji kandydatów.