Finansowanie

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

 

Nauczyciele wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi wyliczonego wg kalkulatora odległości.

a) wysokość dofinansowania (wsparcie indywidualne): 7 x 160 EUR= 1120 EUR (całkowity czas pobytu włącznie z podróżą),

b) wysokość dofinansowania na podróż – ryczałt  (wg kalkulatora odległości):

Kraj docelowy

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

Azerbejdżan

360 EUR

Gruzja

360 EUR

Bośnia i Hercegowina 275 EUR
Rosja 820 EUR
Serbia 275 EUR
Ukraina 275 EUR

 

Podstawą do wypłaty dofinansowania jest podpisanie umowy pomiędzy nauczycielem a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Rozliczenie wypłaconych środków odbywa po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.

Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.