egzaminy ustne na Skype/ oral exams via Skype

W związku z zawieszeniem zajęć i zaleceniom ograniczenia kontaktów osobistych, ustne egzaminy kwalifikacyjne na Erasmus+ odbędą się za pomocą Skype. Dlatego bardzo proszę o przygotowania się do tej formy egzaminu i bycia dostępnym i przy komputerze w wyznaczonym terminie.

Każdy z Państwa został przydzielony do konkretnego lektora, któremu musi wcześniej wysłać swój login na Skype. Lektor w wyznaczonym dniu i godzinach będzie po kolei Państwa wywoływał do rozmowy.

W załaczeniu NOWY harmonogram.

 

Due to suspension of the classes and recommendations to limit personal contacts, oral Erasmus+ exams will take place via Skype. That is why I am asking you to prepare for this form of exam and to be available and at the computer within the set time.

Each of you has been assigned to a specific teacher who must have previously sent his/her Skype login. The teacher will call you to the conversation in a given day and time.

Please find enclosed NEW schedule.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon SKYPE_na www.xls44 KB