Egzamin pisemny (2 termin) / Written English exam (2 term)

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zakaz wstępu do budynków Uczelni, egzamin pisemny (2 termin) zostanie przeprowadzony online. Szczegóły zostaną przesłane mailem zarejestrowanym osobom.