DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 – WYJAZDY BEZ STYPENDIUM

Studentów zainteresowanych wyjazdami na studia w kolejnym roku akademickim (zarówno na semestr zimowy jak i na letni roku 2017/2018) informujemy, że dodatkowa rejestracja on-line jest aktywna od 21 kwietnia do 4 maja 2017.

Jest to nabór dodatkowy na wyjazdy BEZ STYPENDIUM. Pozostałe warunki wyjazdu (prawa o obowiązki są takie same jak dla wyjeżdżających ze stypendium).

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat zwalnia tylko z PISEMNEGO egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki, gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

Osoby, które chcą jechać do Hiszpanii lub Włoch muszą również zdawać egzamin z języka hiszpańskiego lub włoskiego np. na poziomie podstawowym.

FORMULARZ REJESTRACYJNY