dodatkowa REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA DO KRAJÓW PARTNERSKICH - SEMESTR LETNI 2018/19 - TYLKO DLA STUDENTÓW WL

Studentów studiów drugiego stopnia na Wydziale Leśnym zainteresowanych wyjazdami na studia w ramach  programu Erasmus+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107) w roku akademickim 2018/2019 (tylko semestr letni) informujemy, że dodatkowa rejestracja on-line jest aktywna od 30 stycznia 2019.

Wyjazd  będzie realizowany w uczelni partnerskiej:
University of Sarajevo (Bośnia i Hercegowina)
Irkutsk State Agrarian University (Rosja)

Oferta dotyczy wszystkich studentów studiów magisterskich na kierunku leśnictwo, jednak optymalnym rozwiązaniem byłby wyjazd na 3 semestr.

Wyjeżdżający studenci otrzymają stypendium na wyjazd w wysokości 650 EUR na miesiąc oraz jednorazowo ryczałt na podróż w wysokości
Bośnia i Hercegovina 275 EUR
Rosja 820 EUR
 

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat zwalnia tylko z PISEMNEGO egzaminu kwalifikacyjnego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki, gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

Osoby znające język rosyjski mogą ubiegać się o wydanie przez Studium Języków Obcych zaświadczenia o jego znajomości (z podaniem poziomu A1-C2)

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Więcej informacji w zakładce KRAJE PARTNERSKIE - STUDENCI.

 

Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o kontakt z Wydziałowym koordynatorem  programu ERASMUS+

dr inż. Tomasz Najgrakowski tomasz.najgrakowski@up.poznan.pl

tel. +48 61 848 76 58