Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia do Azerbejdżanu - tylko dla studentów WL

UWAGA! OSTATNIA SZANSA! ZOSTAŁY TYLKO 2 MIEJSCA NA WYJAZD DO AZERBEJDŻANU!

Studentów studiów drugiego stopnia na Wydziale Leśnym zainteresowanych wyjazdami na studia w ramach  programu Erasmus+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107) w roku akademickim 2017/2018 (tylko semestr zimowy) informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 27 czerwca do 2 lipca 2017 2017.

Wyjazd  może być realizowany w uczelni partnerskiej:
     Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
 

Wyjeżdżający studenci otrzymają stypendium na wyjazd w wysokości 650 EUR na miesiąc oraz jednorazowo ryczałt na podróż w wysokości 360 EUR.

Wiecej informacji w zakładce KRAJE PARTNERSKIE - STUDENCI.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat zwalnia tylko z PISEMNEGO egzaminu kwalifikacyjnego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki, gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Egzamin z języka angielskiego składający się z części pisemnej i ustnej  przeprowadza Studium Języków Obcych (SJO) na początku lipca. Termin zostanie ustalony indywidualnie z zarejestrowanymi osobami.

Osoby znające język rosyjski mogą ubiegać się o wydanie przez SJO zaświadczenia o jego znajomości (z podaniem poziomu).