Do jakich uczelni można wyjechać na studia?

Wymianę studentów Erasmusie+ mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE), które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.
Pamiętajcie, że możecie wyjechać na studia jedynie do tych uczelni, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podpisał umowy w ramach ERASMUS+, przewidujące wymianę studentów (zob. Uczelnie Partnerskie - STUDENCI).