Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendyści Erasmusa+ możecie wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie, czyli:
28 krajów członkowskich UE,
4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein Norwegia,
kraje kandydujące – Turcja i FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia)