Blog

Tłumaczenia nazw przedmiotów - pomoc w przygotowaniu Transcript of Records - wyjazd na studia

Tu mogą Państwo pobrać tłumaczenia na język angielski nazw przedmiotów realizowanych na różnych kierunkach w UP w Poznaniu. Nazwy te powinny zostac wpisane w dokument Transcript of Records, który wypełniają wszyscy aplikujący na wyjazdy na studia.

W Transcript of Records wpisuja Państwo tylko te przedmioty które zostały przez Państwa zrealizowane od pierwszego roku studiów do chwili obecnej i zakończyły się egzaminem i oceną

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 – WYJAZDY BEZ STYPENDIUM

Studentów zainteresowanych wyjazdami na studia w kolejnym roku akademickim (zarówno na semestr zimowy jak i na letni roku 2017/2018) informujemy, że dodatkowa rejestracja on-line jest aktywna od 21 kwietnia do 4 maja 2017.

Jest to nabór dodatkowy na wyjazdy BEZ STYPENDIUM. Pozostałe warunki wyjazdu (prawa o obowiązki są takie same jak dla wyjeżdżających ze stypendium).

wyniki kwalifikacji na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2016/2017

Ponizej wyniki rekrutacji na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2016/2017 z podziałem na grupy studentów 1 i 2 stopnia oraz przyszłych absolwentów.

Lista główna - osoby, które uzyskały minimum 5 punktów z języka obcego, co najmniej 4 punkty za średnią oraz dodatkowe punkty za aktywność.

Lista rezerwowa - osoby, które uzyskały minimum 5 punktów z języka obcego oraz mniej niż 4 punkty za średnią, a także dodatkowe punkty za aktywność.

wyniki kwalifikacji na wyjazdy na studia w roku akademickim 2016/2017

Ponizej wyniki rekrutacji na wyjazdy na studia w roku akademickim 2017/2018 z podziałem na wybrane języki.

Lista główna - osoby, które uzyskały minimum 5 punktów z języka obcego, co najmniej 4 punkty za średnią oraz dodatkowe punkty za aktywność.

Lista rezerwowa - osoby, które uzyskały minimum 5 punktów z języka obcego oraz mniej niż 4 punkty za średnią, a także dodatkowe punkty za aktywność.

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI 2016/17 – STUDENCI 1 i 2 STOPNIA

OFERTA DLA STUDENTÓW 1 i 2 STOPNIA

WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016/17
WYJAZD W TERMINIE CZERWIEC – WRZESIEŃ 2017)

Studentów 1 i 2 stopnia zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w tym roku akademickim 2016/17 informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 1 lutego do 28 lutego 2017.

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 - PISEMNE EGZAMINY JĘZYKOWE

Studentów, którzy zarejestrowali się na wyjazdy na studia w roku akademickim 2017/2018 informujemy, że PISEMNE egzaminy odbędą się:

7 LUTEGO 2017 (wtorek) GODZ. 13.00,  SALA C KOLEGIUM MAXIMUM  - język angielski

8 LUTEGO 2017 (środa)  GODZ. 12.00,  SALA 264 KOLEGIUM MAXIMUM -  język niemiecki

Osoby, które załączyły skan certyfikatu językowego, po pozytywnej weryfikacji dokumentu zostaną mailowo powiadomione o zwolnieniu z części pisemnej egzaminu. Certyfikat nie zwalnia z egzaminu ustnego.

Strony

Subskrybuj RSS - blogi