Aktualności

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Studentów zainteresowanych wyjazdami na studia w kolejnym roku akademickim (zarówno na semestr zimowy jak i na letni roku 2017/2018) informujemy, że rejestracja on-line jest jest aktywna od 1 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Egzaminy ustne z jezyka angielskiego - rekrutacja na praktyki dla doktorantów i absolwentów

Doktorantów i absolwentów, którzy zarejestrowali się na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2016/2017 informujemy, że USTNE egzaminy z języka angielskiego odbędą się w środę 23 listopada i piątek 25 listopada 2016.

Poniżej lista kandydatów wraz z wyznaczonym terminem i godziną.

ŚRODA 23 LISTOPADA 2016 GODZ. 8 - 10.30  Kolegium Maximum, pokój 403 A

Dzień Erasmusa+ / SPOTKANIA NA WYDZIAŁACH

Wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych wyjazdami w ramach Programu Erasmus+ (studia / praktyki) zapraszamy na uczelniany DZIEŃ ERASMUSA+ w dniu 1 grudnia 2016 (czwartek) w godzinach 11 -13 w holu na parterze Kolegium Maximum (ul. Wojska Polskiego 28).

W programie:

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI 2016/17 - DOKTORANCI

NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016/17
WYJAZD W TERMINIE LISTOPAD 2016 – WRZESIEŃ 2017)

OFERTA DLA DOKTORANTÓW

Doktorantów zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w tym roku akademickim 2016/17 informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 21 października do 18 listopada 2016.

wyniki kwalifikacji na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2015/2016

W związku z ograniczoną ilością funduszy przyznanych przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ na realizację praktyk w roku akademickim 2015/16, a wyjątkowo dużą liczbą kandydatów na wyjazdy, podjęto decyzję że, Uczelnia będzie finansowała tylko 2 miesięczny pobyt na praktyce (może wyjechać więcej osób ale na krótszy czas).

wyniki kwalifikacji na wyjazdy na studia w roku akademickim 2016/2017

WYNIKI KWALIFIKACJI NA STUDIA W ROKU 2016/2017

Listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie ERASMUS+ w poszczególnych grupach językowych i uzyskane przez nich wyniki, przedstawiono w poniższych zestawieniach w kolejności łącznej sumy punktów, jaką uzyskały.

Przyjęto następujące zasady punktacji:

    1. Punktacja za średnią ocen: 0 – 10 punktów (potwierdzona przez dziekanat średnia z 2 ostatnich semestrów x 2),

Dokumenty / wyjazdy nauczycieli

Podstawowym dokumentem jest indywidualny program nauczania czyli Agreement for Staff Mobility for Teaching. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności